Opis konferencji

II KONFERENCJA DOLNOŚLĄSKI DOM ENERGOOSZCZĘDNY i ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - ulotka informacyjna

II Konferencja Dolnośląski Dom Energooszczędny i Odnawialne Źródła Energii (DDE i OZE) jest konferencją organizowaną przy III Międzynarodowych Targach Budownictwa Energooszczędnego i Ekologicznego BUD-ECO 2013. Dzięki temu stanowi dla naukowców niepowtarzalną okazję do zaprezentowania swoich prac badawczych, daje szansę zbudowania mostu między nauką a przemysłem oraz na szeroko pojętą współpracę badawczą. Przedsiębiorcom stwarza możliwość skonfrontowania swoich technologii oraz przedyskutowania innowacji z doświadczonymi reprezentantami środowisk naukowych i przedstawicielami najważniejszych firm działających w branży. DDE umożliwi również pracodawcom pozyskanie pracowników, współpracowników lub praktykantów. Współdziałanie uczelni z firmami może doprowadzić do powstania patentów i wdrożeń projektów, będących obiektem badań pracowników naukowych. DDE organizowana przy BUD-ECO stwarza szansę na wymianę informacji między nauką a gospodarką oraz pozwala pracownikom naukowym i uczelni odpowiedzieć na rzeczywiste zapotrzebowanie rynku budownictwa energooszczędnego.

Zakres tematyczny
  • budynki niskoenergetyczne, pasywne i o prawie zerowym zużyciu energii
  • architektura ekologiczna, zrównoważona, energooszczędna,
  • odnawialne źródła energii,
  • systemy wytwarzania ciepła i energii, gospodarka energetyczna, 
  • materiały i technologie w budownictwie,
  • dom inteligentny, sterowanie, automatyka, 
  • przyjazne środowisko, instalacje, infrastruktura, 
  • edukacja, szkolenia, analizy i wsparcie finansowe.
  • ekonomiczne czynniki rozwoju OZE i budownictwa energooszczędnego: finansowanie, oszczędzanie energii, koszty i korzyści.

KONKURSY STUDENCKIE
II Konferencja DDE i OZE jest okazją do zaprezentowania wyróżniających
się prac studentów z Uczelni Wyższych Dolnego Śląska.

Konferencja Dolnośląski Dom Energooszczędny
i Targi BUD-ECO odbywają się pod Honorowym Patronatem
Prezydenta Miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza